Discussion:
T-com prijava kvara fiksne linije
(prestaro za odgovor)
Filip Lolic@w
2012-10-05 07:50:18 UTC
Permalink
Juèer sam prijavio kvar telefona, koji ne radi od srijede. Postupak je
automatiziran, "prièa¹" s automatima i Ÿivog èovjeka ni èuti...
Ok, nakon 6, 7 minuta pritiskanja brojeva nekako je i to pro¹lo.

Jutros me netko zove sa broja +3858009822. Èim sam se javio, onaj netko s
druge strane je poklopio. Minut nakon toga stiŸe mi SMS: "Po¹tovani, proces
rje¹avanja smetnje vezan za va¹ prikljuèak na broju XXXXXX je privremeno
odgoðen uz va¹u suglasnost. Va¹ HT".
Krasno :))
f
Ervin Farago
2012-10-05 17:51:47 UTC
Permalink
Jutros me netko zove sa broja +3858009822. Čim sam se javio, onaj netko s
druge strane je poklopio. Minut nakon toga stiľe mi SMS: "Poątovani, proces
rjeąavanja smetnje vezan za vaą priključak na broju XXXXXX je privremeno
odgođen uz vaąu suglasnost. Vaą HT".
Krasno :))
f
Ovisi o lokalnom radniku koji je zaduzen za pojedino podrucje.

Btw, iako je zabranjeno naplacivati opomene meni od T-coma jos stizu
racuni s uracunatom naknadom za opomene (40 kn). Nakon uplate racuna
bez naknade za opomenu stigla je opomena u kojoj pise da sam duzan 40
kn i da ce naknada za ovu opomenu takoder biti uracunata u iducem
racunu. Dakle, vidimo koliki autoritet ima sadasnja Vlada.
junkdna
2012-10-05 19:06:02 UTC
Permalink
Post by Ervin Farago
Jutros me netko zove sa broja +3858009822. =3Fim sam se javio, onaj netko s
druge strane je poklopio. Minut nakon toga sti=3Fe mi SMS: "Po=3Ftovani, proces
rje=3Favanja smetnje vezan za va=3F priklju=3Fak na broju XXXXXX je privremeno
odgo=3Fen uz va=3Fu suglasnost. Va=3F HT".
Krasno :))
f
Ovisi o lokalnom radniku koji je zaduzen za pojedino podrucje.
Btw, iako je zabranjeno naplacivati opomene meni od T-coma jos stizu
racuni s uracunatom naknadom za opomene (40 kn). Nakon uplate racuna
bez naknade za opomenu stigla je opomena u kojoj pise da sam duzan 40
kn i da ce naknada za ovu opomenu takoder biti uracunata u iducem
racunu. Dakle, vidimo koliki autoritet ima sadasnja Vlada.
To se vise ne zove opomena nego naknada pisane obavijesti.

Zakon zaobidjen.
tonto
2012-10-06 11:25:38 UTC
Permalink
Post by junkdna
Post by Ervin Farago
Jutros me netko zove sa broja +3858009822. =3Fim sam se javio, onaj netko s
druge strane je poklopio. Minut nakon toga sti=3Fe mi SMS: "Po=3Ftovani, proces
rje=3Favanja smetnje vezan za va=3F priklju=3Fak na broju XXXXXX je privremeno
odgo=3Fen uz va=3Fu suglasnost. Va=3F HT".
Krasno :))
f
Ovisi o lokalnom radniku koji je zaduzen za pojedino podrucje.
Btw, iako je zabranjeno naplacivati opomene meni od T-coma jos stizu
racuni s uracunatom naknadom za opomene (40 kn). Nakon uplate racuna
bez naknade za opomenu stigla je opomena u kojoj pise da sam duzan 40
kn i da ce naknada za ovu opomenu takoder biti uracunata u iducem
racunu. Dakle, vidimo koliki autoritet ima sadasnja Vlada.
To se vise ne zove opomena nego naknada pisane obavijesti.
Zakon zaobidjen.
40 kuna je sad kao trosak tiskanja uplatnice?
Kenny
2012-10-06 23:05:08 UTC
Permalink
Jučer sam prijavio kvar telefona, koji ne radi od srijede. Postupak je
automatiziran, "pričaą" s automatima i ľivog čovjeka ni čuti...
Ok, nakon 6, 7 minuta pritiskanja brojeva nekako je i to proąlo.
Jutros me netko zove sa broja +3858009822. Čim sam se javio, onaj netko s
druge strane je poklopio. Minut nakon toga stiľe mi SMS: "Poątovani, proces
rjeąavanja smetnje vezan za vaą priključak na broju XXXXXX je privremeno
odgođen uz vaąu suglasnost. Vaą HT".
Krasno :))
f
Ocito ovisi o lokalnim veseljacima u centrali, kod mene se odazovu u
roku od pola sata.
Macak Felix
2012-10-07 01:09:04 UTC
Permalink
Odi u T-Centar i napiši detaljnu prijavu koju će oni faxirati. Traži potvrdu
o faxiranju.
Da vidiš kako se radi u roku 12 sati su kod tebe
borism100
2012-10-09 06:09:12 UTC
Permalink
Odi u T-Centar i napi¹i detaljnu prijavu koju æe oni faxirati. Tra¾i
potvrdu o faxiranju.
Da vidi¹ kako se radi u roku 12 sati su kod tebe
Nemam vremena vuæi se po T-Com centrima.
Imaš vremena piskarati po njuzima, a nemaš se vremena vući po t-com
centrima?

B.
oldtimer
2012-10-09 07:09:09 UTC
Permalink
Ima¹ vremena piskarati po njuzima, a nema¹ se vremena vuæi po t-com
centrima?
Ne vidim smajli pa zakljucujem da si bubnuo glupost ;)
Filip Lolic
2012-10-09 19:37:34 UTC
Permalink
Post by borism100
Imaš vremena piskarati po njuzima, a nemaš se vremena vući po t-com
centrima?
Ne zaslužuješ odgovor, ali da.
f
Filip Lolic@w
2012-10-09 06:02:17 UTC
Permalink
Odi u T-Centar i napi¹i detaljnu prijavu koju æe oni faxirati. TraŸi
potvrdu o faxiranju.
Da vidi¹ kako se radi u roku 12 sati su kod tebe
Nemam vremena vuæi se po T-Com centrima.
Moram priznati da me njihov radnik kontaktirao kasnije istog dana i pitao
kako toèno doæi do mene, ali se nije pojavio ni taj dan ni sutradan...
f
l***@gmail.com
2013-11-12 10:21:07 UTC
Permalink
Ju�er sam prijavio kvar telefona, koji ne radi od srijede. Postupak je
automatiziran, "pri�a�" s automatima i �ivog �ovjeka ni �uti...
Ok, nakon 6, 7 minuta pritiskanja brojeva nekako je i to pro�lo.
Jutros me netko zove sa broja +3858009822. �im sam se javio, onaj netko s
druge strane je poklopio. Minut nakon toga sti�e mi SMS: "Po�tovani, proces
rje�avanja smetnje vezan za va� priklju�ak na broju XXXXXX je privremeno
odgo�en uz va�u suglasnost. Va� HT".
Krasno :))
f
Nick
2013-11-12 10:49:20 UTC
Permalink
... dobro oni malo kasne, a koliko ti kasnis sa objavom sto ti se
dogodilo (Dana petak, 5. listopada 2012. 10:01:03 UTC+2) njihovo je
kasnjenje zanemarivo LOL
Ju�er sam prijavio kvar telefona, koji ne radi od srijede. Postupak je
automatiziran, "pri�a�" s automatima i �ivog �ovjeka ni �uti...
Ok, nakon 6, 7 minuta pritiskanja brojeva nekako je i to pro�lo.
Jutros me netko zove sa broja +3858009822. �im sam se javio, onaj netko s
druge strane je poklopio. Minut nakon toga sti�e mi SMS: "Po�tovani, proces
rje�avanja smetnje vezan za va� priklju�ak na broju XXXXXX je privremeno
odgo�en uz va�u suglasnost. Va� HT".
Krasno :))
f
Svizac
2013-11-12 15:14:54 UTC
Permalink
Post by Nick
... dobro oni malo kasne, a koliko ti kasnis sa objavom sto ti se
dogodilo (Dana petak, 5. listopada 2012. 10:01:03 UTC+2) njihovo je
kasnjenje zanemarivo LOL
Pa nije èovjek imao liniju bila u kvaru, cccc
Loading...